O družbi

Juteks se je razvil iz predvojne tkalnice jute. Posluh za potrebe trga, optimalno prilagajanje razmeram v okolju ter sposobnost vodstva, ki je znalo pravilno usmerjati in izkoristiti potencial zaposlenih, je podlaga za današnjo tehnološko dovršeno proizvodnjo PVC talnih oblog.
Zgodovinski mejniki

Začetek novega tisočletja je v znamenju velikih izboljšav in investicij: začetek delovanja linije za proizvodnjo 4 m talnih oblog, posodobljene priprave PVC past in dokončanje regalnega skladišča v l. 2002.

Poleg trajnega vlaganja v posodabljanje opreme, ki nam omogoča izdelavo visokokvalitetnih proizvodov, je v Juteksu močno izražena težnja k varovanju okolja, kar dokazujemo z izgradnjo sodobnih čistilnih naprav in prehodu na okolju neškodljive surovine. V skladu s takšno politiko družba l. 2002 pridobi okoljski certifikat ISO 14001 ter pravico do uporabe logotipa »odgovorno ravnanje«.

Največja bonitetna hiša na svetu Dun&Bradstreet nas uvršča v najvišji bonitetni razred, v letu 2003 celo med prva tri podjetja v Sloveniji. Tega leta prejmemo tudi nagrado Portal Ljubljanske Borze in GV za najbolj odprto družbo na prostem trgu Ljubljanske borze.

Leta 2009 družba praznuje svojo 70-letnico, kar obeleži tudi z odprtjem nove tovarne za proizvodnjo PVC talnih oblog v Rusiji.


1990 -1997

Devetdeseta so v znamenju ukinjanja neprofitnih programov, izgradnje sistema kakovosti, ki je nadgrajen s pridobitvijo mednarodnega certifikata ISO 9001 leta 1994 in širitvijo asortimana kvalitetnih talnih oblog.

Lastninsko preoblikovanja podjetja je zaključeno l. 1997 – 29. decembra je izvedena prva skupščina delničarjev.

1981 -1989

Osemdeseta leta zaznamuje izgradnja sodobnega proizvodnega kompleksa na Ložnici, montaža eno-kanalne linije za impregnacijo in premazovanje, rekonstrukcija in povečanje kapacitet za proizvodnjo filca.

L. 1989 začne proizvajati nova linija za proizvodnjo talne obloge v širini 3 m.

Proizvodni program se razširi na proizvodnjo specialnih monofilov in izdelavo notranjih avtomobilskih oblog.

1974-1980

Postopoma se razvija proizvodnja PVC talnih oblog še na drugih podlagah: azbestni lepenki, steklenem flisu, penjenem PVC. L. 1979 je postavljen temeljni kamen za nov industrijski kompleks na Ložnici pri Žalcu.

L. 1980 se začne proizvodnja netkanih mrežastih tekstilij – arnit.

1961-1973

Letno se stke od 2100 do 2500 ton jutine preje. Leta 1962 se začne izvažati na zahodne trge.

Zaradi upadanja povpraševanja po proizvodih iz jute, je potrebno poiskati nov proizvodni program: l. 1973 steče proizvodnja jutinega filca in njegova nadaljnja predelava v PVC talno oblogo širine 2 m.

1941-1946

V začetku l. 1941 se začne proizvodnja s 150 zaposlenimi delavci in 40 statvami. Med II. svetovno vojno tovarno zapleni okupator, kljub temu pa deluje do začetka l. 1945, ko se proizvodnja, zaradi pomanjkanja preje, začasno ustavi. Delo ponovno steče konec l. 1945. Dne 22.10.1946 Juteks postane državno podjetje.

Zaradi pomanjkanja jutine preje v Juteksu tkejo različne tkanine, platna, keper…Hkrati poteka adaptacija proizvodnih prostorov in posodabljanje opreme. L. 1961 je zgrajena nova predilnica in podjetje se usmeri izključno v predelavo jute.

1939

Komanditna družba, katere nosilec je bil Vilko Senica, zaradi potrebe po izdelavi jutine tkanine za embaliranje hmelja, ustanovi tkalnico jute: Juteks, Senica &Albert k.d. Žalec.