Osebna izkaznica

Firma: JUTEKS, proizvodnja talnih oblog, d. o. o.
Skrajšana firma: Juteks, d. o. o.
Naslov: Ložnica 53a, 3310 Žalec
Internetni naslov: www.juteks.si
www.juteks.com
www.juteks.org
Telefon: +386 (0)3 71 20 700, +386 (0)3 71 20 800
Fax: +386 (0)3 71 20 755, +386 (0)3 71 20 760
e-pošta: juteks.zalec@bintg.com
Matična številka: 5037590
Identifikacijska številka: SI52868001
Šifra dejavnost: 25.230 Proizvodnja izdelkov iz plastičnih mas za gradbeništvo
Vpis v sodni register: Okrožno sodišče v Celju, št. vložka 1/00072/00
Transakcijski račun: 05100-8014797245 (ABANKA d.d.)
29000-0055218465 (UNICREDIT BANKA d.d.)
GB89INGB23885920484689 (ING BANKA BELGIJA)
Osnovni kapital: 2.496.604,02 EUR