Polaganje in vzdrževanje PVC talnih oblog

PVC talne obloge Juteks so namenjene izključno uporabi v zaprtih prostorih.

Pri izbiri najustreznejšega izdelka iz naše ponudbe upoštevajte obremenjenost prostorov, kamor nameravate talno oblogo položiti. Mehkejše PVC talne obloge niso primerne za območja, izpostavljena večjim obremenitvam, posebno ne za prostore, ki so pogosto obremenjeni s kolesci (npr. kolesci pisarniških stolov in drugega pohištva).

Pred polaganjem talne obloge se prepričajte, da je izbrani izdelek ustrezne vrste, vzorca in barve. Obenem bodite pozorni na kakršnekoli vidne napake ali poškodbe na izdelku. Čeprav Juteksove talne obloge pregledujemo, preden zapustijo tovarniški obrat, se včasih lahko zgodi, da kakšne pomanjkljivosti ne opazimo. V primeru, da ste na kupljenem izdelku opazili napako, vas prosimo, da se za pomoč obrnite na distributerja oziroma prodajalca talnih oblog Juteks.

OPOMBA: Juteks ne bo povrnil stroškov dela pri zahtevkih za odškodnino za talne obloge, ki so bile položene kljub očitnim napakam.


Skladiščenje in rokovanje

Izdelke Juteks je treba hraniti v zaprtih prostorih, zaščitenih pred zunanjimi vremenskimi vplivi. Skladiščni prostor mora biti suh in brez direktne sončne svetlobe. Ker PVC talne obloge lahko porumenijo, če so izpostavljene dimnim plinom pri kurjenju s plinom ali oljem, se prepričajte, da prostor, namenjen skladiščenju talnih oblog, ni izpostavljen tovrstnim plinom (ki bi nastali pri kurjenju v zaprtih prostorih ali na prostem).

PVC talne obloge je potrebno skladiščiti v suhih prostorih pri temperaturah med 0oC in 30oV.

Talne obloge se lahko poškodujejo pri grobem rokovanju, zato ravnajte z njimi zelo previdno.

Če je material odrezan na mero in nato nekaj časa skladiščen, ga pred polaganjem ovijte okoli kartonaste cevi.

 

Polagalna površina

Tudi najboljša PVC talna obloga ne bo dosegla pravega estetskega učinka in ne bo služila svojemu namenu, če površina, na katero boste oblogo polagali, ne bo pravilno pripravljena.

Zelo pomembno je, da je polagalna površina čista in trajno suha, pa tudi trdna, ravna in gladka.

OPOMBA: Juteks ne odgovarja za:

  • izstopanje šivov ali strukture, gubanje nad spoji na polagalni površini ali kakršnekoli izbokline, ki so nastale zaradi neravne polagalne površine (zaradi pritrditvenih predmetov, kot so žeblji ipd.)
  • razbarvanje talne obloge, do katere je prišlo zaradi vlažne polagalne površine

 

Odstraniti je treba vse delce, ki bi lahko vplivali na kvaliteto lepljenja. Vlažnost polagalne površine mora ustrezati standardom oz. tehničnim predpisom, veljavnim v državi, kjer se polaga PVC talna obloga. Pri čemer velja izpostaviti, da vlaga v podlagi nikakor ne sme presegati naslednje mejne koncentracije v podlagah, ki so občutljive na vlažnost.

Podlaga Metoda Vrednost referenca
Cementni estrih CM ≤2,0 CM-%
cementni estrih s talnim gretjem CM ≤1,8 CM-%
kalcij-sulfatni estrih CM ≤0,5 CM-%
kalcij-sulfatni estrih s talnim gretjem CM ≤0,3 CM-%

Mineralni estrihi so higroskopni materiali. Vsebnost vlage v njih uravnava z relativno zračno vlago in temperaturo v prostoru. Brez dodatnega sušenja, lahko dosežemo zgornje vrednosti v podlagi pri temperaturi 20oC in relativni vlažnosti pod 65%. CM meritve se izvajajo na tistih delih prostora, kjer se pričakuje najvišja verjetnost vlažnosti podlage upoštevajoč izpostavitev sončne svetlobe, zračenja, ipd. Vzorci za ugotavljanje vlažnosti podlage se jemljejo iz spodnje tretine debeline estriha. Za vsakih 100 m2 površine je potrebno izvesti vsaj eno meritev.

V primeru naslednjih vrst podlag, veljajo naslednje mejne koncentracije:

Podlaga Metoda Vrednost - referenca
Beton CM 3,0-3,5 CM-%
Magnezitni estrih CM 1-3,5 CM-%
Iveralne plošče Darr 5-12 ut.% priporočeno do 9 ut. %
OSB plošče Darr 5-12 ut.% priporočeno do 9 ut. %
Les Darr 5-12 ut.% priporočeno do 9 ut. %

Če se na polagalni površini uporabljajo pritrditveni predmeti, kot so žeblji ali sponke, morajo ti biti pocinkani in ne smejo puščati madežev, sicer lahko pride do razbarvanja gibke talne obloge v obliki rumenih ali rjavih lis pod pohodno površino.

Ker lahko izdelki na osnovi topil, nafta in pigmentirani materiali, prisotni na polagalni površini ali v njej, povzročijo trajne madeže na talni oblogi, na polagalni površini ne sme biti nikakršnih sledi barve, laka, olja, topila, voska, trdilcev na osnovi mastiksa, asfalta in drugih podobnih materialov.

OPOMBA: Juteks ne prevzema odgovornosti za razbarvanje talne obloge, ki jo povzroči prisotnost omenjenih povzročiteljev madežev na ali v polagalni površini.

Po končani pripravi polagalne površine skrbno odstranite z nje ves prah in umazane delce s sesalnikom, metlo ali s ščetko z mehkimi ščetinami.

Polaganje

Za pravilno pripravo na polaganje PVC talnih oblog Juteks je pomembno, da 24 - 48 ur pred polaganjem hranite talne obloge in lepilo v prostorih s temperaturo med 18° C ter z relativno vlažnostjo med 40% in 65%, ki nikakor ne sme preseči 75%, za optimalno izvedbo pa je pomembno, da enake pogoje vzdržujete tudi v prostoru, kjer talne obloge polagate (temperatura podlage ne sme pasti pod 15oC), tako med samim polaganjem kot še 24 do 48 ur po njem.

Talno oblogo hranite zavito v bali z licem oziroma s potiskano stranjo navzven do pričetka polaganja. Lahko jo tudi predhodno (natančno) odrežete na mero prostora, kamor jo boste položili, toda potem jo spet zavijte z licem navzven (talne obloge ne zavijajte z licem navznoter, dokler je ne odnesete v prostor, kamor jo boste položili). Če je material zvit v balo s potiskano stranjo navzven, pazite, da z grobim rokovanjem ne poškodujete površine obloge.


POZOR: Če boste na mero odrezano balo skladiščili nekaj časa pred polaganjem, sledite navodilom Juteksa iz poglavja Skladiščenje in rokovanje.

Izogibajte se gubanju ali pregibanju talne obloge, ker s tem lahko na njej povzročite trajne gube in poškodbe. Na hrbtno stran obloge ne pišite s peresom, flomastri, z markerji in s podobnimi pisali. Če morate, uporabite zgolj grafitni svinčnik.

Talno oblogo položite v prostor tako, da so tla pravilno in popolnoma prekrita. Med pomerjanjem obloge pustite ob stenah (ali pohištvu ipd.) približno 2-3 mm prostora za raztezanje.

Pri polaganju talnih oblog pazite, da so vse površine položene v smeri vzorca (v smeri odvitja bale).

Če skupaj polagate več bal talnih oblog iste barve, uporabite bale iz iste proizvodne serije (preverite serijsko številko), saj pri različnih proizvodnih serijah ne moremo zagotavljati identičnih barvnih ponovitev.

Smer polaganja bale je treba skrbno načrtovati, da se izognete (kjer je mogoče) šivom v vratni odprtini, med glavnimi pohodnimi področji, med odtoki in podobnim. Če je soba kvadratna, je najboljše, da so bale položene vzporedno na vstopno svetlobo, pri dolgih in ozkih sobah pa je primernejše, da so položene po dolžini sobe.

POZOR: Da boste zagotovo izbrali bale iz iste proizvodne serije, skrbno sledite navodilom iz poglavja Informacije o označevanju bal spodaj.

Za lepljenje PVC talne obloge na polagalno površino uporabljajte ustrezno disperzijsko lepilo (upoštevajte navodila proizvajalca lepila). Ker se pri polaganju talnih oblog za nanašanje lepila navadno uporablja ozobljeno lopatico, vedno preverite podatke na etiketi lepila glede števila zobcev na lopatici, saj preveč lepila lahko povzroči nazobčanost. Priporočamo nanašanje lepila po vsej površini.

Lepilo nanesite na celotno odkrito polagalno površino, pri tem pa pazite, da ne boste pustili vrzeli ali praznin, pa tudi da površina ne bo mestoma predebelo ali pretanko premazana.

Priporočljivo je, da pustite lepilu dovolj časa, da začne vezati (upoštevajte navodila proizvajalca lepila). Potem nežno položite talno oblogo na lepilo in jo odvijte naprej (s tem odstranite zrak, ki je morda ostal ujet). Takoj zatem povaljajte površino s 45-kilogramskim valjarjem, tako da hrbtno stran talne obloge tesno pritisnete na lepilo in odstranite morebitne nastale zračne mehurčke. Začnite na sredini površine in povaljajte oblogo v obeh smereh. Po zaključku polaganja talne obloge valjanje ponovite.

Če se v prostoru, kjer je že položena PVC talna obloga, gradbena dela še nadaljujejo, je talno oblogo treba prekriti oziroma zaščititi. Nikoli ne smete pravkar položene PVC talne obloge takoj izpostaviti pogostim obremenitvam s kolesci ali hojo, saj lahko v začetni fazi pride do popustitve lepila med PVC talno oblogo in polagalno površino. Lepilo se suši približno 48 ur.

Da bi preprečili mehanske poškodbe in morebitno razbarvanje PVC talne obloge, je treba na ostre noge pri pohištvu natakniti posebne zaščitne plastične čepke. Ne priporočamo uporabe zaščitnih gumijastih čepkov, saj lahko puščajo sledove (npr. rumene packe).

OPOMBA: Juteks ne prevzema odgovornosti za razbarvanje ali nazobčanost talne obloge, ki jo povzroči uporaba napačnega lepila, napačne mešanice trdilcev in podobnega.


Talno gretje

Pred polaganjem PVC talne obloge se prepričajte, da talno gretje deluje brezhibno. Talno gretje mora biti izklopljeno 48 ur pred polaganjem PVC talnih oblog in 48 ur po njem. Med tem časom je potrebno poskrbeti za alternativno gretje, s katerim boste v prostoru, kjer boste polagali talne obloge, zagotavljali temperaturo med 18°C in 29°C. Nato temperaturo postopno dvigujte za nekaj stopinj na dan, dokler ne dosežete želene vrednosti, ki pa na stičišču talne obloge s polagalno površino ne sme presegati 27 °C.

Toplotna upornost PVC talne obloge vpliva na višino temperature ogrevalnega medija. Da bi dosegli zadosten prenos toplote v ogrevani prostor, izberite PVC talno oblogo, pri kateri toplotna upornost ne presega 0,10 m² K/W, sicer boste morali za želeno toplotno oddajo preveč povišati temperaturo ogrevalnega medija.

OPOMBA: Toplotna upornost Juteksovih talnih oblog se giblje med 0,01 m² K/W in 0,04 m² K/W.


Vroče varjenje

Kjer se na površini PVC talnih oblog občasno lahko zadržuje voda, je mogoče uporabiti vroče varjenje in z njim preprečiti vodi in vlagi, da bi pronicali skozi šive. Priporočamo ga tudi za prostore s talnim ogrevanjem.

Če želite doseči najboljši rezultat, počakajte 48 ur po polaganju talne obloge, da se lepilo povsem posuši, in šele nato začnite z varjenjem. Vroče varjenje omogoča homogeno združitev dveh PVC talnih oblog, zagotavlja trajen spoj in s tem daljšo življenjsko dobo talne obloge. Juteks priporoča vroče varjenje za komercialne PVC talne obloge, ki v svoji sestavi ne vsebujejo penjenega sloja.


Hladno varjenje

Uporablja se ga v bivalnih prostorih in prostorih, kjer obremenitve niso tako pogoste. S hladnim varjenjem lahko pričnete 24 urah po polaganju PVC talne obloge.

Z lahko odstranljivim lepilnim trakom prelepite stik med dvema PVC talnima oblogama in tako preprečite stik tekočega veziva s površino PVC talne obloge. Nato z ostrim rezilom (npr. z olfa nožem) zarežite skozi lepilni trak po šivu, v razpoko pa v skladu s proizvajalčevimi navodili nanesite tekoče varilno vezivo. Po približno 10 minutah, ko se vezivo začne sušiti, lepilni trak lahko odstranite. Kot posledica čiščenja in obrabe lahko spoj med dvema deloma PVC talne obloge sčasoma izgine.

OPOMBA: Pazite, da bo šiv in prostor okrog njega čist, suh in brez sledi lepila.

Informacije o označevanju bal
Če v enem prostoru polagate več bal talnih oblog iste barve, morajo vse bale biti iz iste proizvodne serije (imeti morajo isto serijsko številko).
To pomeni, da je serijska številka ključna pri polaganju talnih oblog na večjih površinah. V takem primeru pozorno preverite etikete na balah in upoštevajte Juteksova pojasnila o njihovem označevanju.

Vzorci Juteksovih etiket: 

VZDRŽEVANJE
Po zaključenem polaganju (za vse talne obloge Juteks)
Potem ko ste zaključili s polaganjem PVC talnih oblog, zaščitite varjene šive in jih pustite pri miru vsaj 16 ur po nanašanju varilnega veziva, da lahko nastane trden spoj. Prvih 48 ur po polaganju čimmanj obremenjujte prostor, da se lepilo strdi.
Dokler se vezivo ne popolnoma posuši (počakajte vsaj 24 ur), na tla v prostoru ne postavljajte pohištva. Težje pohištvo in aparate vedno premikajte previdno ter tako preprečite nastajanje žlebov in raztrganin v talni oblogi. Na tla najprej položite plošče iz vezanega lesa ali lesonita, po njih pa nato zakotalite, prenesite ali zadrsnite tovrstne težje predmete. Noge pohištva oziroma nosilci morajo biti zaščiteni s širokimi čepki, ki ne puščajo madežev. Majhne in ozke kovinske ali kroglaste noge zamenjajte z gladkimi, ravnimi nogami, ki so v ploskem stiku s tlemi. Noge in nosilce opremite s samolepljivimi blazinicami iz klobučevine, da preprečite mehanske poškodbe na površini tal. Občasno preverite, ali blazinice še držijo, in jih po potrebi zamenjajte. Pred vhode v prostore namestite predpražnike, ki preprečujejo vnašanje umazanije, blata in peska v prostor. 

OPOMBA:

  • na talne obloge ne nameščajte predpražnikov z gumijasto podlogo ali kakšnih drugih gumijastih predmetov, saj lahko na oblogi povzročijo trajne madeže
  • aparati, ki proizvajajo toploto (hladilniki, generatorji vročega zraka …) ter cigarete in vžigalice lahko ožgejo, osmodijo ali razbarvajo površino vaše talne obloge
  • po talni oblogi ne hodite s čevlji s koničastimi visokimi petami, saj lahko z njimi naredite trajno škodo na površini obloge
  • ob preveliki izpostavljenosti sončni svetlobi lahko talne obloge zbledijo ali se razbarvajo, zato v obdobjih, ko je sonce najmočnejše, zagrnite zavese ali žaluzije v prostoru
  • v primeru trdovratnih madežev na talni oblogi si preberite poglavje Vzdrževanje v primeru trdovratnih madežev.

 

Začetna in redna nega (razen za varnostne talne obloge)
Nujno vzdrževanje obsega redno pometanje, sesanje in brisanje talne obloge z vlažno krpo, kar je učinkovitejše od zgolj občasnega drgnjenja.
PVC talno oblogo obrišite s krpo, navlaženo z mešanico vode in blagega detergenta. Počakajte, da se osuši. Če se po površini PVC talne obloge razlije voda, jo je treba takoj obrisati, saj lahko pri ne-varjenih talnih oblogah povzroči odstopanje lepila med PVC talno oblogo in polagalno površino.
Pri čiščenju ne uporabljajte mila, saj pušča na površini moten film, zaradi katerega PVC talna obloga izgubi svoj prvotni lesk.
Na tržišču je moč najti paleto sredstev za čiščenje in vzdrževanje talnih oblog, ki vsebujejo kvalitetne voske in so zelo priporočljivi za vzdrževanje predvsem tistih talnih oblog, ki nimajo dodatne zaščite EXTRA PU GUARD. Tovrstna sredstva nudijo dodatno površinsko zaščito ter povečajo lesk in gladkost PVC talnih oblog. Priporočamo, da vedno uporabljate čistila istega proizvajalca.

Periodično vzdrževanje (razen za varnostne talne obloge)
Periodično očistite talne obloge s strojem za čiščenje tal, opremljenim s ščetkami za drgnjenje ter s sistemom za mokro sesanje in suho poliranje.
Pri PVC talnih oblogah brez dodatne zaščite EXTRA PU GUARD odstranite loščilo enkrat ali dvakrat letno, oziroma po potrebi, da preprečite nalaganje umazanije. S sesalnikom za suho in mokro sesanje odstranite ostanke premaza in odstranjevalca loščila. Ponovno nanesite tanko plast loščila za tla in s sistemom za suho poliranje talni oblogi povrnite lesk.

Varnostne talne obloge
-  Začetno vzdrževanje
S pometanjem ali sesanjem s tal odstranite vse prašne in blatne delce. Priporočamo mokro čiščenje (nevtralne ali alkalne detergente je treba razredčiti po navodilih proizvajalca), toda le če stopnja močenja ni prevelika.
Pri mehanskem čiščenju uporabite stroj z enojno krtačo in dodatno mehko ščetko. Nanesite ustrezno čistilo, ki ste ga razredčili z vodo, in počakajte nekaj minut, da začne učinkovati. Umazanijo, ki se tako sprosti, odstranite s sesalnikom za vodo. Potem celotno površino talne obloge sperite s čisto vodo in jo popolnoma osušite. Ne uporabljajte trdih ščetk, ki močno drgnejo,  saj lahko poškodujejo tla.
Ne uporabljajte loščil, da bi povečali lesk tovrstne talne obloge. Nanašanje loščil namreč negativno učinkuje na protizdrsne lastnosti talne obloge.
- Redno vzdrževanje
S pometanjem ali sesanjem redno odstranjujte prah in pesek s talne obloge. Uporabljajte brisalo za tla v kombinaciji z nevtralno čistilno raztopino (ali alkalnim detergentom, odvisno od dovoljene stopnje namočenosti), razredčeno po navodilih proizvajalca. Popivnajte kar največ umazane vode.
- Periodično vzdrževanje
Po potrebi zdrgnite tla z avtomatskim strojem za čiščenje tal in primerno krtačo za drgnjenje. Nanesite ustrezno čistilo, ki ste ga razredčili z vodo, in ga pustite nekaj minut, da začne učinkovati.
Umazanijo, ki se tako sprosti, odstranite s sesalnikom za vodo. Potem celotno površino talne obloge sperite s čisto vodo in jo popolnoma osušite.
OPOMBA: Pogostost vzdrževanja je različna ter odvisna od lokacije in rabe prostora.
Redno čiščenje je učinkovitejše in cenovno ugodnejše kot občasno drgnjenje z močnejšimi čistilnimi sredstvi.


Vzdrževanje v primeru trdovratnih madežev
Juteks priporoča, da madeže, ki jih na talnih oblogah povzročijo kisline, lugi, loščilo za čevlje, kri, kečap, gorčica, hrana, bonboni, sadje in sadni sokovi, trava, urin, izločki, izbljuvki ipd., očistite s primerno krpo, namočeno v mešanico nevtralnega čistila za tla in vode, oziroma s krpo, namočeno v denaturirani špirit (razen pri varnostnih talnih oblogah). Potem ko ste odstranili umazanijo, sperite površino talne obloge s čisto vodo in pustite, da se popolnoma osuši.
Za odstranjevanje trdovratnih madežev na varnostnih talnih oblogah Juteks priporoča, da oblogo očistite s krpo, namočeno v mešanico nevtralnega čistila za tla in vode, oziroma s krpo, namočeno v denaturirani špirit. Potem ko ste odstranili umazanijo, sperite površino talne obloge s čisto vodo in pustite, da se popolnoma osuši.
V primeru določenih madežev ali umazanije, ki jih ni mogoče odstraniti z brisanjem, kot so denimo ostanki žvečilnega gumija, jod, vosek, olje, asfalt, katran – ukrepajte takoj. Najprej s topim kuhinjskim nožem z obloge previdno odstranite kar največ sprimka, potem pa zamazano mesto narahlo podrgnite s specialnim bencinom, izopropil alkoholom ali bencinom za vžigalnike in po potrebi postopek ponovite. Potem ko ste madež odstranili, vedno dobro sperite površino talne obloge s čisto vodo.