Informacije za vlagatelje

OBJAVA SPOROČIL DRUŽBE

Družba Juteks se je dne 7.2.2013 umaknila s trgovanja na Borzi in od 10.4.2013 dalje deluje kot družba z omejeno odgovornostjo.

V skladu z navedenim družba nima več statusa javne družbe in ni zavezana k obveščanju o poslovanju.

V skladu z veljavno zakonodajo bodo na naših spletnih straneh ostale objavljene javne informacije 5 let od dneva njihove objave.