Obvestilo o poslovanju

20. 2. 2007

V družbi Juteks d.d. smo v letu 2006 uspešno izvajali strategijo povečevanja tržnega deleža pri prodaji PVC talnih oblog na vseh pomembnih trgih. V letu 2006 smo prodali rekordnih 16,6 milijonov m2 talnih oblog. Prodaja je bila količinsko za 17,7% večja kot v letu 2005. Čisti prihodki od prodaje, realizirani v letu 2006, znašajo 45,293 milijonov  EUR. Izvozili smo  za 43,416 milijonov EUR talnih oblog. V letu 2007 načrtujemo 4,6% rast prihodkov. Dne 19.2.2007 je uprava družbe potrdila sprejem ponudbe za odprodajo 79.119 delnic Abanke. Prodaja delnic ABKN in ABKR je bila načrtovana skladno s strategijo investiranja v nove proizvodne kapacitete.