Obvestilo o kvalificiranem deležu.

20. 4. 2007
Dne 19.04.2007 je direktor družbe Milivoj Dolar na podlagi sklepa nadzornega sveta z dne 28.3.2007 pridobil 94 delnic JTKG iz naslova izplačila variabilnega dela plače. Po sklenjenem poslu ima v lasti 797 delnic JTKG, kar predstavlja 0,13 % glasovalnih pravic.