Obvestilo o spremembi kvalificiranega deleža

29. 5. 2007
JUTEKS d.d., Ložnica 53 A , Žalec, v skladu s četrtim odstavkom 10. člena Zakona o prevzemih (Ur. l. RS, št. 79/06, v nadaljevanju ZPre-1) objavlja, da je od družbe Triglav družba za upravljanje, d.o.o. Slovenska cesta 54, Ljubljana dne 29.5.2007 prejela obvestilo: da je dne 7.5.2007 odsvojila 8 delnic z oznako JTKG, izdajatelja Juteks d.d., s čemer se je skupno število delnic tega izdajatelja v njihovi lasti zmanjšalo s 44.985 na 44.977, njihov delež v osnovnem kapitalu družbe pa je ostal nespremenjen in znaša 7,01% , da je dne 9.5.2007 odsvojila 8 delnic z oznako JTKG, izdajatelja Juteks d.d., s čemer se je skupno število delnic tega izdajatelja v njihovi lasti zmanjšalo s 44.977 na 44.969, njihov delež v osnovnem kapitalu družbe pa je ostal nespremenjen in znaša 7,01% , da je dne 17.5.2007 odsvojila 584 delnic z oznako JTKG, izdajatelja Juteks d.d., s čemer se je skupno število delnic tega izdajatelja v njihovi lasti zmanjšalo s 44.969 na 44.385, oziroma se je njihov delež v osnovnem kapitalu družbe zmanjšal s 7,01% na 6,92%.
Vse transakcije so bile opravljene za račun vzajemnih skladov Triglav DZU.

Direktor

Milivoj Dolar