Obvestilo o kvalificiranem deležu

24. 5. 2007

JUTEKS d.d., Ložnica 53 A, Žalec, v skladu s četrtim odstavkom 10. člena Zakona o prevzemih (Ur. l. RS, št. 79/06, v nadaljevanju ZPre-1) objavlja, da je od družbe Banka Celje d.d., Vodnikova 2, Celje, dne 24.5.2007 prejela obvestilo, da je dne 21.5.2007 pridobila 948 delnic z oznako JTKG, izdajatelja Juteks d.d., s čemer se je skupno število delnic tega izdajatelja v njihovi lasti povečalo s 32.536 na 33.484, oziroma se je njihov delež glasovalnih pravic povečal s 5,07% na 5,22%.


Direktor

Milivoj Dolar