Obvestilo o kvalificiranem deležu

22. 5. 2007

JUTEKS d.d., Ložnica 53 A, Žalec, v skladu s četrtim odstavkom 10. člena Zakona o prevzemih (Ur. l. RS, št. 79/06, v nadaljevanju ZPre-1) objavlja, da je od družbe Banka Celje d.d., Vodnikova 2, Celje, dne 22.5.2007 prejela obvestilo, da je dne 18.5.2007 pridobila 36 delnic z oznako JTKG, izdajatelja Juteks d.d., s čemer se je skupno število delnic tega izdajatelja v njihovi lasti povečalo s 32.500 na 32.536. Njihov delež v osnovnem kapitalu družbe je po transakciji ostal nespremenjen in znaša 5,07%.

22.5.2007


Direktor

Milivoj Dolar