Revidirano letno konsolidirano poročilo za leto 2006

14. 5. 2007

Revidirano letno konsolidirano poročilo za leto 2006

Nadzorni svet družbe Juteks, d.d. je na seji dne 7.5.2007 potrdil revidirano letno poročilo družbe Juteks, d.d. in Skupine Juteks za leto 2006.


Direktor Milivoj Dolar


Priponka