Obvestilo o rezultatih poslovanja in seji nadzornega sveta

10. 5. 2007

Nadzorni svet se je na redni seji sestal dne 7.5.2007. Člani NS so sprejeli Poročilo o preveritvi letnega poročila in revidirano Letno poročilo družbe Juteks, d.d. ter konsolidirano letno poročilo Skupine Juteks za leto 2006.

Skupaj z upravo je bil na seji obravnavan in sprejet dnevni red skupščine, ki bo zasedala 18. junija 2007.


Sklic skupščine, z gradivom ter Letnim poročilom in povzetkom letnega poročila bo objavljen v elektronskem sistemu obveščanja SEOnet ter na spletnih straneh družbe v ponedeljek 14.5.2007.


Direktor Milivoj Dolar