Letni dokument.

10. 5. 2007

Družba JUTEKS d.d vse javne objave, ki so pomembne za investitorje in druge javnosti objavlja na SEOnet-u, sklic skupščine pa je do leta 2007 objavljala tudi v časopisu Finance.

V Letnem dokumentu predstavljamo vse javne objave, ki smo jih v skladu z veljavno zakonodajo s področja vrednostnih papirjev objavili v zadnjih 12 mesecih ( od 7.4. 2006 do 8.5. 2007) . Vse objave so dosegljive na spletnih straneh SEOnet: www.seonet.ljse.si in na spletnih straneh družbe: www.juteks.si


Direktor

Milivoj Dolar