Obvestilo o kvalificiranem deležu .

10. 5. 2007

JUTEKS d.d., Ložnica 53 A , Žalec, v skladu s četrtim odstavkom 10. člena Zakona o prevzemih (Ur. l. RS, št. 79/06, v nadaljevanju ZPre-1) objavlja, da je od družbe Triglav družba za upravljanje, d.o.o. Slovenska cesta 54, Ljubljana dne 4.5.2007 prejela obvestilo:


da je dne 24.4.2007 odsvojila 521 delnic z oznako JTKG, izdajatelja Juteks d.d., s čemer se je skupno število delnic tega izdajatelja v njihovi lasti zmanjšalo s 45.946 na 45.425, oziroma se je njihov delež v osnovnem kapitalu družbe zmanjšal s 7,16% na 7,08%,


da je dne 3.5.2007 odsvojila 135 delnic z oznako JTKG, izdajatelja Juteks d.d., s čemer se je skupno število delnic tega izdajatelja v njihovi lasti zmanjšalo s 45.425 na 45.290, oziroma se je njihov delež v osnovnem kapitalu družbe zmanjšal s 7,08% na 7,06% in


da je dne 4.5.2007 odsvojila 305 delnic z oznako JTKG, izdajatelja Juteks d.d., s čemer se je skupno število delnic tega izdajatelja v njihovi lasti zmanjšalo s 45.290 na 44.985, oziroma se je njihov delež v osnovnem kapitalu družbe zmanjšal s 7,06% na 7,01%.


Vse transakcije so bile opravljene za račun vzajemnih skladov Triglav DZU.


Direktor

Milivoj Dolar