Nadzorni svet se je sestal na svoji 36. seji

7. 9. 2007

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje družba JUTEKS, d.d., Žalec objavlja naslednje sporočilo:


Nadzorni svet družbe Juteks d.d. je 6.9.2007 na svoji 36. redni seji obravnaval poslovanje v letošnjem letu ter stanje na projektu vzpostavitve proizvodnje v Rusiji.


V prvih sedmih mesecih letošnjega leta smo v družbi Juteks proizvedli 8,4 milijonov kvadratnih metrov talnih oblog, kar je 8,2% manj kot preteklo leto. Za linearnim letnim načrtom zaostajamo za 14,8%, vendar ocenjujemo, da se bo zaostanek zmanjšal zaradi sezonskega značaja prodaje naših izdelkov, ki je tradicionalno boljša v drugi polovici leta. V istem obdobju smo prodali 9,06 milijonov kvadratnih metrov talnih oblog in s tem presegli lansko prodajo za 3%.


Nadzorni svet je bil seznanjen z aktivnostmi na projektu izgradnje tovarne v Rusiji. Proizvodni kompleks je še v fazi projektiranja in gradbena dela se še niso pričela. Zaradi zamika pri izgradnji proizvodne hale so upočasnjene tudi ostale aktivnosti na projektu. Trenutna ocena je, da bo proizvodnja stekla vsaj eno leto kasneje kot smo načrtovali.


Direktor

Milivoj Dolar