Obvestilo o pomembnem deležu

21. 4. 2008

V skladu z določili 124. člena Zakona o trgu finančnih inštrumentov (Ur.l.RS 67/07 in 100/07) posredujemo obvestilo, da je direktor družbe Milivoj Dolar dne 18.04.2008, na podlagi sklepa nadzornega sveta z dne 27.3.2008, pridobil 155 delnic JTKG iz naslova izplačila variabilnega dela plače. Po sklenjenem poslu ima v lasti 952 delnic JTKG, kar predstavlja 0,148 % glasovalnih pravic.


Direktor

Milivoj Dolar