Letno poročilo 2007

14. 5. 2008

Revidirano letno nekonsolidirano in konsolidirano poročilo za leto 2007


Nadzorni svet družbe Juteks, d.d. je na seji dne 8.5.2008 potrdil revidirano letno poročilo družbe Juteks, d.d. in Skupine Juteks za leto 2007.


To obvestilo, oziroma celotno letno poročilo, bo od današnjega dne dalje naslednjih 5 let objavljeno tudi na naši spletni strani. http://www.juteks.si/sl/novice.


Direktor

Milivoj Dolar


Priponka