Letni dokument

9. 5. 2008

V skladu s 63. členom Zakona o trgu finančnih instrumentov (ZTFI, Ur. l. RS št. 67/2007) Juteks d.d. objavlja

LETNI DOKUMENT


Družba JUTEKS d.d vse javne objave, ki so pomembne za investitorje in druge javnosti objavlja na SEOnet-u.

V Letnem dokumentu predstavljamo vse javne objave, ki smo jih v skladu z veljavno zakonodajo s področja vrednostnih papirjev objavili v zadnjih 12 mesecih ( od 7.5. 2007 do 9.5. 2008) . Vse objave so dosegljive na spletnih straneh SEOnet: www.seonet.ljse.si in na spletnih straneh družbe: www.juteks.si

Družba v zadnjih 12 mesecih ni javno razkrivala informacij v drugih članicah Evropske unije ter v državah, ki niso države članice.


Direktor

Milivoj Dolar