Izjava o skladnosti s kodeksom

9. 5. 2008
Z zagotavljanjem transparentnosti upravljanja in enakopravnega obravnavanja delničarjev, upravljamo Družbo v skladu z njihovimi interesi.
Spoštujemo načela Kodeksa upravljanja javnih delniških družb in jih smiselno uporabljamo kot podlago za dobro prakso upravljanja in vodenja družbe.

Zaradi v prilogi navedenih razlogov nismo uveljavili določenih priporočil Kodeksa.

Direktor Milivoj Dolar