Popravek obvestila o sklepih skupščine z dne 16.6.2008

17. 6. 2008

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje družba JUTEKS, d.d., Žalec objavlja naslednje sporočilo:

Pri objavi sklepov skupščine je v točki 4 prišlo do napake, sa je je bil poleg letošnjega zneska dodatnega plačila članom nadzornega sveta, pomotoma objavljen tudi lanskoletni znesek.

Sklep se pravilno glasi:


4.Plačilo članom nadzornega sveta

Predlog sklepa uprave in nadzornega sveta:

Nadzornemu svetu se za delo v letu 2007 dodatno izplača 20.900 EUR neto, ki se med člane NS razdelijo v enakem razmerju, kot so jim bile v letu 2007 izplačane sejnine.


Pri predlaganem sklepu je bilo oddanih 430.703 glasov.

Za predlog je glasovalo 429.858 delnic, kar predstavlja 99,804% na skupščini zastopanega osnovnega kapitala, proti je glasovalo 845 delnic, kar predstavlja 0,196% na skupščini zastopanega osnovnega kapitala. Glede na vse delnice z glasovalno pravico je za glasovalo 71,80% glasov.


Direktor

Milivoj Dolar