Obvestilo o seji nadzornega sveta

12. 12. 2008

Na redni 41. seji nadzornega sveta dne 11.12.2008 so nadzorniki obravnavali poslovanje v letu 2008, letni plan 2009, izvajanje projekta Rusija in imenovanje revizijske komisije.


V enajstih mesecih letošnjega leta smo v družbi Juteks proizvedli 15,74 milijonov kvadratnih metrov talnih oblog, kar je za 0,7% manj kot v istem obdobju preteklega leta; linearni plan letošnjega leta smo presegli za 0,4 %. Dosežena prodaja v višini 15,10 milijonov kvadratnih metrov je količinsko pod doseženo vrednostjo kot v istem obdobju leta 2007 za 6,1% in tudi pod planom za 3,6%. Zaostajanje za planom je predvsem rezultat padca prodaje v zadnjih mesecev kot posledica finančne krize.


V prvih desetih mesecih smo realizirali 42,3 mio EUR čistih prihodkov od prodaje, kar je 2,8% več kot do oktobra leta 2007. Dosežen poslovni izid iz poslovanja v višini 3,55 mio EUR je višji od lanskega za 6%. Čisti poslovni izid znaša po desetih mesecih poslovanja 2,3 mio EUR in se po pričakovanjih ne bo bistveno spremenil do konca leta.


Sprejeta so bila izhodišča in osnutek plana za leto 2009, ki predvideva večji padec prodaje v prvi polovici leta in nato popravek v drugi polovici leta. Ob predpostavki, da bo večji del recesije za nami do polovice leta 2009, je optimistično načrtovana prodana količina za leto 2009 15,3 milijonov kvadratnih metrov talnih oblog.


Nadzorni svet je bil seznanjen s potekom izvajanja projekta Rusija. Predviden zaključek montaže opreme in nato zagon je še vedno konec polletja 2009.


Nadzorni svet je soglasno potrdil imenovanje treh članov v revizijsko komisijo nadzornega sveta.


Direktor

Milivoj Dolar