Poslovanje v času gospodarske krize

13. 2. 2009

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje družba JUTEKS, d.d., Žalec objavlja naslednje sporočilo:


Odraz globalne gospodarske krize smo v naši panogi začeli čutiti v zadnjem kvartalu leta 2008, zato se spremenjenim razmeram na trgu poskušamo čim bolje prilagoditi z organizacijo našega poslovanja.V skupnem dialogu s predstavniki sindikatov smo poiskali rešitve, s katerimi smo si kljub zmanjšanju obsega proizvodnje prizadevali ohraniti čim več delovnih mest. V skladu s programom reševanja presežnih delavcev bomo odpovedali delovno razmerje 12 delavcem, zaradi ohranitve nadaljnjih delovnih mest pa začasno prehajamo na 36 urni-delovni tednik.


V sklopu blažitve učinkov krize je uprava sprejela tudi številne druge ukrepe, ki se nanašajo na zmanjševanje in obvladovanje stroškov in zagotavljanja pozitivnega denarnega toka. V ta okvir sodi tudi prilagoditev dela variabilnega dela plače vsem zaposlenim ter še dodatno znižanje plač poslovodnim delavcem.


Glede na to, da je natančnejšo napoved za celo leto trenutno še nemogoče podati, bomo naše ukrepe še dodatno sproti prilagajali razmeram na trgu.

To obvestilo bo od današnjega dne dalje objavljeno tudi na naši spletni strani http://www.juteks.si/sl/novice in bo na javnih spletnih straneh družbe dostopno še najmanj pet let.


Direktor

Milivoj Dolar