Letni dokument

24. 4. 2009

Družba JUTEKS d.d objavlja Letni dokument za obdobje od 9.5. 2008 do 24.4. 2009, ki vsebuje preglednico vseh javnih objav družbe Juteks d.d., ki so bile skladno z določbami Zakona o trgu finančnih instrumentov ter Pravil Ljubljanske borze, d.d., objavljene v obdobju zadnjih 12 mesecev in so javnosti dostopne preko sistema elektronskega obveščanja Ljubljanske borze SEOnet (http://seonet.ljse.si).


Navedene javne objave so javnosti dostopne tudi na spletnih straneh družbe http://www.juteks.si/sl/novice še najmanj pet let po objavi.


Direktor

Milivoj Dolar

Pripeti dokumenti: