Izjava o spoštovanju Kodeksa upravljanja javnih delniških družb

24. 4. 2009

Izjava o skladnosti s kodeksom


Uprava in nadzorni svet družbe Juteks d.d. podajata izjavo o spoštovanju načel Kodeksa upravljanja javnih delniških družb (Uradni list RS, št. 118/2005 s spremembami in dopolnitvami, z začetkom veljavnosti z dnem 5. februar 2007), za obdobje od zadnje objave izjave - 8. maj 2008 do 23.4.2009.


Spoštujemo načela Kodeksa upravljanja javnih delniških družb in jih smiselno uporabljamo kot podlago za dobro prakso upravljanja in vodenja družbe, v nadaljevanju pa pojasnjujemo odstopanja od tistih določb Kodeksa, ki jih iz obrazloženih razlogov še nismo uveljavili.


To obvestilo bo od današnjega dne dalje objavljeno tudi na naši spletni strani http://www.juteks.si/sl/novice in bo na javnih spletnih straneh družbe dostopno še najmanj pet let.Direktor

Milivoj Dolar


Priloga: