Organizirano zbiranje pooblastil za uresničevanje glasovalnih pravic

18. 5. 2009

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje družba JUTEKS, d.d., Žalec objavlja naslednje sporočilo:


Juteks d.d. aktivno spodbuja delničarje k izvrševanju njihovih pravic z organiziranim zbiranjem pooblastil, na podlagi katerih lahko tudi brez osebne udeležbe na skupščini uveljavljajo svojo pravico do glasovanja in s tem tudi neposredno vplivajo na upravljanje družbe.


Delničarji družbe bodo v dneh od 21.5. do 23.5.2009 prejeli na svoj naslov pooblastilo s seznamom pooblaščencev in navodilo za izpolnjevanje pooblastila.


Delničarjem priporočamo, da izpolnjeno pooblastilo odpošljejo čim prej, najkasneje pa 5.6.2009.

Informacije se objavljajo na podlagi določil 130. in 136. člena Zakona o trgu finančnih inštrumentov (ZTFI).


Direktor

Milivoj Dolar