Informacija o poslovanju v prvem polletju 2009

20. 7. 2009

V prvih šestih mesecih leta 2009 je družba Juteks d.d. ustvarila prodajo v višini 13,6 mio EUR. Realizirana prodaja je za 1,7 % višja od planirane prodaje in 44 % manjša od prodaje, ki jo je družba dosegla v primerjalnem obdobju lanskega leta.


V mesecu  juniju se je trend prodaje začel obračati nazaj v pozitivno smer in po ocenah uprave se bo ta trend rasti nadaljeval tudi v drugi polovici leta.


V pripetem dokumentu predstavljamo oceno računovodskih podatkov.


Nerevidirano konsolidirano polletno poročilo s podrobnejšimi pojasnili o poslovanju družbe v prvem polletju leta 2009, bo objavljeno v zadnjem tednu meseca avgusta 2009.


Direktor

Milivoj Dolar

Priloga: