Polletno konsolidirano poročilo za leto 2009

27. 8. 2009

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje družba Juteks d.d., objavlja naslednje sporočilo:


Izdajatelj: Juteks, proizvodnja talnih oblog, d.d. (skrajšana firma: Juteks d.d.), Ložnica 53 a, 3310 Žalec


Člen ZTFI, na katerega se nanaša objava nadzorovanih informacij: 106. člen, 112. (polletno poročilo)


Nerevidirano polletno poročilo družbe Juteks, d.d. in Skupine Juteks za obdobje januar - junij 2009 je na svoji 44. seji dne 27.8.2009 potrdil nadzorni svet družbe.


Direktor

Milivoj Dolar