Obvestilo o 44. seji nadzornega sveta

27. 8. 2009

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje družba JUTEKS, d.d., Žalec objavlja naslednje sporočilo:


Nadzorni svet se je dne 27.8.2009 sestal na svoji redni 44. seji, na kateri je obravnaval polletno poročilo in pregled projekta Rusija.

Člani nadzornega sveta so ob sodelovanju revizijske komisije pregledali nerevidirane izkaze družbe Juteks d.d. in skupine Juteks ter sprejeli polletno poročilo družbe Juteks d.d. in konsolidirano polletno poročilo skupine Juteks.


Članom nadzornega sveta je bil v okviru rednega spremljanja podrobneje predstavljen potek realizacije naložbe v Ruski federaciji, ki se izvaja v skladu s planom. Obravnavane so bile zlasti aktivnosti, ki so se odvijale v času od zadnje seje. Suhi zagon linije bo predvidoma 28. septembra 2009, mokri zagon pa bo sledil dva tedna kasneje.


Direktor

Milivoj Dolar