Vpis spremembe statuta

24. 9. 2009

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje družba JUTEKS, d.d., Žalec objavlja naslednje sporočilo


Juteks d,d. obvešča, da je dne 23.9.2009 prejel sklep Okrožnega sodiča v Celju, opr. Št. Srg 2009/23770, z dne 14.9.2009, o vpisu spremembe Statuta Juteks d.d., skladno s sklepi sprejetimi na skupščini Juteks d.d., dne 10.6.2009.


Informacije se objalvjajo skladu s 386. Členo Zakona o trgu finančnih instrumentov in bodo objavljene na naših spletnih straneh http://www.juteks.si, kjer bodo dostopne še najmanj pet let.


Direktor

Milivoj Dolar