Podatki o poslovanju skupine Juteks v obdobju od 1-9 2009

13. 11. 2009

Dopolnitev podatkov o poslovanju Juteks d.d. v obdobju 1-9 2009, objavljenih 5.11.2009


Skupina Juteks je v letošnjih devetih mesecih ustvarila 23,2 mio EUR čistih prihodkov od prodaje. Poslovanje za to obdobje je zaključila s 692 tisoč EUR izgube, kar pomeni, da se je rezultat iz prvega polletja poslabšal za 460 tisoč EUR. Velik prispevek k temu pomeni dejstvo, da odvisna družba v Rusiji še ne proizvaja in ne ustvarja lastnih prihodkov ter knjižene negativne tečajne razlike.


Poizkusna proizvodnja v Rusiji se je začela v mesecu novembru 2009 in intenzivno poteka, redna proizvodnja in prodaja pa bosta stekli v mesecu januarju 2010.


Člen ZTFI, na katerega se nanaša objava nadzorovanih informacij: 106. Člen, 114. Člen in 386. Člen.


Direktor

Milivoj Dolar