Objava podatkov o poslovanju Juteks d.d. v obdobju 1-9 2009

5. 11. 2009

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje družba Juteks d.d. objavlja naslednje sporočilo:


Poročilo o poslovanju v obdobju 1-9 2009.


Člen ZTFI, na katerega se nanaša objava nadzorovanih informacij: 106. Člen, 114. Člen in 386. Člen.


Direktor

Milivoj Dolar

Priloga: