Opozorilna stavka je odpovedana

5. 11. 2009

Na sestanku dne 4.11.2009 sta pogajalski skupini pri dveh zahtevah dosegli dogovor, v zvezi z zahtevo za izplačilo draginjskega dodatka pa so se udeleženci pogajanj dogovorili, da bodo intenzivno nadaljevali s pogajanji za spremembo podjetniške kolektivne pogodbe.


Na osnovi doseženega dogovora je stavkovni odbor stavko preklical.


Direktor

Milivoj Dolar