Obvestilo o zboru delavcev in napovedi opozorilne stavke

3. 11. 2009

V zvezi z informacijami, ki se glede napovedane stavke pojavljajo v medijih, uprava vlagatelje seznanja s svojim stališčem in dogajanji v družbi.


2. novembra 2009 je bil v Juteks d.d. zbor delavcev, na katerem je uprava zaposlenim predstavila trenutno gospodarsko situacijo v podjetju. V razpravi je bil poudarek na opozorilni stavki, ki jo je sindikat Neodvisnost KNSS napovedal za 6. November, zaposleni v proizvodnji pa so izrazili svoje nezadovoljstvo s plačami.


Uprava je delavce seznanila z dejstvom, da je za stavkovne zahteve in napoved stavke izvedela iz medijev ter jih pozvala, da naj se pozivom k stavki ne odzovejo, saj dogovarjanja o plačah potekajo v sklopu pogajanj za novo podjetniško kolektivno pogodbo, ki so se začela 22.10.2009. Povišanje plač na način, ki ga je predlagal sindikat v obstoječem plačnem sistemu sploh ni izvedljiv – v pripravi je nov plačni sistem, ki bo temeljil na plačilnih razredih, to pa terja določen čas in angažiranje. Kljub večkratnim pozivom reprezentativna sindikata in svet delavcev doslej niso dali konkretnih predlogov za nov plačni sistem, ožja skupina pa naj bi se v ta namen sestala ravno v petek 6. Novembra.


Predstavniki sindikata Neodvisnost so med zaposlenimi izvedli anketo, v kateri je 52 od 172 zaposlenih delavcev izrazilo svojo podporo opozorilni stavki.


V zvezi s stavkovnimi zahtevami se bo uprava sestala s predstavniki stavkovnega odbora sindikata Neodvisnost, vsebinsko pa bo predmet razgovorov samo zahteva po izplačilu draginjskega dodatka, ki ga uprava glede na višino plač v podjetju ne podpira, saj sta preostali dve zahtevi brezpredmetni:


- Zadnji delovni vikend je bil 24. oktobra, delo ob vikendih pa odslej zaradi zmanjšanja povpraševanja naših kupcev odslej (žal) sploh ni več potrebno;

- Pogajanja za kolektivno pogodbo so se začela že pred napovedjo stavke, 22. Oktobra in se bodo nadaljevala v skladu z dogovorom, ki so ga predstavniki obeh reprezentativnih sindikatov sprejeli na tem sestanku.


Direktor

Milivoj Dolar