Sprememba finančnega koledarja za poslovno leto 2010

18. 1. 2010

V skladu s sprejetim koledarjem finančnih objav je bila dne 25.3.2010 predvidena objava nerevidiranih računovodskih izkazov skupine Juteks za leto 2009. Uprava in nadzorni svet sta se odločila, da družba objavi samo nerevidirane računovodske izkaze družbe Juteks d.d. za leto 2009, v zakonskem roku pa bo objavljeno celotno revidirano letno poročilo družbe Juteks d.d. in Skupine Juteks za leto 2009.


Zaradi spremembe datuma seje nadzornega sveta, bodo:


Letno poročilo družbe Juteks d.d. in Skupine Juteks za leto 2009


Izjava o skladnosti z določbami Kodeksa upravljanja javnih delniških družb

Letni dokument in Sklic redne skupščine družbe Objavljeni 23.4.2010 in ne 22.4.2010, kot je bilo prvotno objavljeno.


To obvestilo bo od današnjega dne dalje objavljeno tudi na naši spletni strani http://www.juteks.si/sl/novice in bo na javnih spletnih straneh družbe dostopno še najmanj pet let.


Direktor

Milan Dolar