Ocena poslovanja družbe Juteks d.d. in ocena poslovnega izida za leto 2009

18. 1. 2010

V dvanajstih mesecih leta 2009 je bilo proizvedeno 10.712.041 m2 talnih oblog, s čemer je bila dosežena za 7,1 % višja količinska proizvodnja, kot je bila planirana za to obdobje. V primerjavi s proizvodnjo v enakem obdobju lani, to predstavlja 64,7 %.


Družba Juteks d.d. je v letu 2009 prodala za 10.822.741 m2 vinilnih talnih oblog in s tem dosegla za 8,2 % višjo količinsko prodajo v primerjavi s planom za to obdobje, prodajo iz leta 2008 pa je dosegla v višini 68,2 %.

Vrednostno je družba Juteks d.d. v letu 2009 presegla plan za 9,2 %, rezultat leta 2008 pa je dosegla v višini 59,9 %.


Po prvih ocenah bi družba Juteks d.d. zaključila leto z 0,342 mio EUR čiste izgube. Razlog za nastalo situacijo lahko najdemo v zmanjšanem povpraševanja po izdelkih na naših največjih prodajnih trgih, kar je posledica gospodarske krize in ponovne rasti cen surovin v tretjem kvartalu.

Za leto 2009 smo izvedli dodatne slabitve računovodskih postavk, ki bodo omenjeni rezultat po naših ocenah poslabšale na -1,111 mio EUR čiste izgube. Glavnina poslabšanja gre na račun slabitve kratkoročnih poslovnih terjatev do kupcev.


To obvestilo bo od današnjega dne dalje objavljeno tudi na naši spletni strani http://www.juteks.si/sl/novice in bo na javnih spletnih straneh družbe dostopno še najmanj pet let.


Direktor

Milan Dolar