Vpis mandata članov NS v sodni register

11. 2. 2010

Juteks d.d. obvešča, da je dne 9.2. 2010, prejel Sklep Okrožnega sodišča v Celju, opr.št. Srg 2010/1935, z dne 9. 2. 2010, o vpisu novih članov nadzornega sveta.

V skladu s sklepom skupščine so dne 30.12.2009 nastopili mandat naslednji člani nadzornega sveta:


Dr. Borut Bratina

Boštjan Drevenšek

Dr. Boštjan Aver

Davorin Zavasnik


Informacije se objavljajo skladno s 386. členom Zakona o trgu finančnih instrumentov in bodo objavljene na naši spletni strani http://www.juteks.si/sl/novice, kjer bodo dostopne še najmanj pet let.

Direktor

Milivoj Dolar