Obvestilo o seji nadzornega sveta

26. 3. 2010

Nadzorni svet se je dne 25.3.2010 sestal na 47. Seji, na kateri je obravnaval nerevidirane nekonsolidirane rezultate za leto 2009, plan poslovanja za leto 2010 in poslovanje v prvih dveh mesecih letošnjega leta.


Obdobje prvih dveh mesecev poslovnega leta 2010 je za nami. Družba Juteks d.d. je v prvih dveh mesecih leta 2010 prodala 1,165 mio m2 PVC talnih oblog in s tem zaostaja za proizvedeno količino istega lanskega obdobja za 1,8 %, v primerjavi s planom za to obdobje pa 1,7 %. Vrednostno je družba Juteks d.d. v prvih dveh mesecih leta 2010 realizirala za 3,067 mio EUR in zaostaja 13 % za planom tega obdobja. Razlog za zmanjšan obseg prodaje lahko najdemo v upadu povpraševanja po izdelkih na naših največjih trgih.

Stroški materiala in storitev so bili za 0,7 % višji od plana za to obdobje, njihov delež v prihodkih od prodaje pa je bil 81,5 %. Stroški dela so bili za 7,3 % nižji od plana, njihov delež v prihodkih od prodaje pa je bil 15,5 %. Stroški odpisov so bili glede na plan za 8,7 % višji, njihov delež v prihodkih od prodaje pa je znašal 17 % (efekt linearnega planiranja). Drugi odhodki so bili za 74 % nižji glede na plan, njihov delež v prihodkih od prodaje pa je znašal 0,2 %.

Izid iz poslovanja družbe Juteks d.d. v višini - 0,426 mio EUR je bil za 160 % nižji v primerjavi s planom za enako obdobje. Dobiček/Izguba pred davkom oziroma celotni poslovni izid je znašal -0,357 mio EUR.

Čisti izguba družbe Juteks d.d. je znašala - 0,350 mio EUR. K slabšemu rezultatu je veliko pripomogel upad prihodkov od prodaje, saj se je zaradi svetovne gospodarske krize zelo zmanjšalo povpraševanje po Juteksovih proizvodih.


Poslovanje OOO Juteks RU

Decembra 2009 je stekla proizvodnja v Rusiji. S proizvodnimi rezultati smo zadovoljni, kajti v povprečju je v teh dveh mesecih dosežena kvaliteta 81,5 %, kar presega pričakovanih 75,7 % za 5,8 %. V prvih dveh mesecih leta 2010 smo proizvedli slabih 772 tisoč kvadratnih metrov talnih oblog in s tem dosegli plan za to obdobje v višini 99,6 %. Prodaja iz ruskega obrata se je pričela 09.03.2010 in se bo tedensko stopnjevala, glede na veliko povpraševanje po naših proizvodih na ruskem trgu.


Plan za leto 2010

Nadzorni svet se je seznanil s planom za leto 2010 za Skupino Juteks, ki predvideva prodajo 16,053 mio m2 talnih oblog, od tega v ruski družbi 6 mio m2, v Juteks d.d. pa 10,05 mio m2.

Za ta količinski obseg bo prodaja znašala 45,991 mio EUR. Poslovni izid iz poslovanja bo znašal 1,342 mio EUR, čisti poslovni izid pa 0,012 mio EUR dobička.


Direktor

Milivoj Dolar