14. seja skupščine delniške družbe Juteks d.d., Žalec

20. 4. 2010

Uprava družbe Juteks d.d., sklicuje 14. sejo skupščine družbe JUTEKS, proizvodnja talnih oblog, d.d., ki bo v četrtek, dne 10.6.2010 ob 12.00 uri na sedežu družbe na Ložnici 53a, Žalec.


Sklic skupščine bo objavljen tudi v časopisu Finance.


Sklic skupščine, gradivo za skupščino, prijava udeležbe in pooblastilo za udeležbo so v pripetih dokumentih.


Informacije, ki jih vsebuje objava, bodo na voljo na spletni strani družbe Juteks d.d., www.juteks.si, najmanj 5 let od datuma objave.


Direktor

Milivoj Dolar

Pripeti dokumenti: