Izjava o spoštovanju Kodeksa upravljanja javnih delniških družb

23. 4. 2010

Z zagotavljanjem transparentnosti upravljanja in enakopravnega obravnavanja delničarjev, upravljamo Družbo v skladu z njihovimi interesi.


Spoštujemo načela Kodeksa upravljanja javnih delniških družb in jih smiselno uporabljamo kot podlago za dobro prakso upravljanja in vodenja družbe.


Zaradi v prilogi navedenih razlogov nismo uveljavili določenih priporočil Kodeksa.


Informacije, ki jih vsebuje objava, bodo na voljo na spletni strani družbe Juteks d.d., www.juteks.si, najmanj 5 let od datuma objave.


Direktor

Milivoj Dolar

Pripeti dokumenti: