Nadzorni svet je sprejel Letno poročilo družbe Juteks d.d. in konsolidirano letno poročilo skupine Juteks za leto 2009.

21. 4. 2010

Nadzorni svet družbe Juteks d.d., je na današnji 48. redni seji obravnaval in sprejel revidirano Letno poročilo družbe Juteks d.d. in konsolidirano letno poročilo skupine Juteks za leto 2009.


Nadzorni svet je sprejel Poročilo o preveritvi letnega poročila, ki ga bo posredoval skupščini delničarjev.


Informacije, ki jih vsebuje objava, bodo na voljo na spletni strani družbe Juteks d.d., www.juteks.si, najmanj 5 let od datuma objave.


Direktor

Milivoj Dolar


Pripeti dokumenti: