Obvestilo o sklepih 14. skupščine družbe Juteks d.d.

10. 6. 2010

Uprava družbe Juteks d.d. na podlagi določil Zakona o gospodarskih družbah (ZGD – 1), Zakona o trgu finančnih instrumentov (ZTFI), Pravil Ljubljanske borze d.d. ter v skladu z določili Kodeksa upravljanja delniških družb,


objavlja sklepe 14. skupščine delničarjev Juteks d.d., ki je bila v četrtek 10. junija 2010 ob 12. uri.


Na skupščini delničarjev ni bilo napovedanih izpodbojnih tožb.


Informacije, ki jih vsebuje objava, bodo na voljo na spletni strani družbe Juteks d.d., www.juteks.si, najmanj 5 let od datuma objave.


Direktor

Milivoj Dolar

Priloga: