Objava nasprotnega predloga 14. redne skupščine delničarjev Juteks d.d.

1. 6. 2010

Objava nasprotnega predloga 14. redne skupščine delničarjev Juteks d.d.


Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze d.d. in Zakona o trgu finančnih instrumentov družba Juteks, d.d., objavlja naslednje sporočilo:


Uprava družbe Juteks, d.d., v zvezi s 14. sejo skupščine družbe, ki bo v četrtek, 10.6.2010, ob 12. uri, obvešča delničarje, da je dne 20.5.2010 prejela nasprotni predlog delničarja Kapitalska družba pokojninskega in invalidskega zavarovanja d.d. k točki 3 dnevnega reda »Sprememba statuta družbe«.


Informacije, ki jih vsebuje objava, bodo na voljo na spletni strani družbe Juteks d.d., www.juteks.si, najmanj 5 let od datuma objave.Direktor

Milivoj Dolar

Stališče uprave do nasprotnega predloga