Nerevidirano poročilo o poslovanju Skupine Juteks in družbe Juteks d.d. za prvo polletje 2010

26. 8. 2010

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze d.d. in Zakona o trgu finančnih instrumentov družba Juteks d.d. objavlja naslednje sporočilo:


Izdajatelj: Juteks, proizvodnja talnih oblog, d.d. (skrajšana firma: Juteks, d.d.), Ložnica 53 a, Žalec


Člen ZTFI, na katerega se nanaša objava nadzorovanih informacij: 106. člen in 112. člen (polletno poročilo)


Nerevidirano polletno poročilo družbe Juteks d.d.  in Skupine Juteks za obdobje januar – junij 2010 je na svoji 49. seji dne 26.8.2010 potrdil nadzorni svet družbe.


Direktor

Milivoj Dolar

Priponka: