Obvestilo o seji nadzornega sveta

27. 8. 2010

Nadzorni svet se je dne 26.8.2010 sestal na 49. Seji, na kateri je sprejel Nerevidirano poročilo o poslovanju skupine Juteks in družbe Juteks d. d. za prvo polletje 2010 in pregledal  poslovanje v obdobju I-VII l. 2010.


Po tem, ko smo v prvem polletju zaostali za dinamično postavljenim planom,  beležimo v juliju zelo dobro prodajo. V sedmem mesecu smo v Skupini prodali 1,6 mio m2, oziroma 61,2% več kot lani v enakem obdobju, oziroma 15% več kot smo načrtovali.  Ta rast nakazuje obrat trenda padcev prodaje v naraščanje le-te in s tem možnosti dosega zastavljenega plana.


V prvih sedmih mesecih smo v Skupini Juteks dosegli prodajo v višini 7,477 mio m2 talnih oblog, kar pomeni 28,8% višjo prodajo kot leto poprej, oziroma 20,95 mio EUR vrednostno, kar pomeni 26,3% več kot lani. S tem smo plan za to obdobje dosegli v višini 88,6 %. Glede na primerjalno obdobje leta 2009 so se prihodki povečali za 26,2 %.


V družbi Juteks d.d. rezultati kažejo, da  količinska prodaja zaostaja za 10,2% za letom poprej, vrednostna prodaja pa zaostaja za prodajo leta 2009 za 15% in za planom za 8,7%. Razlog za zmanjšan obseg prodaje je še  vedno potrebno iskati v gospodarski krizi, ki je povzročila upad povpraševanja po izdelkih na naših največjih trgih.


Za leto 2010 smo v Juteks d.d. v skladu z napovedmi, da bi se naj globalna gospodarska kriza končala do sredine leta 2010, postavili načrt 10.052.900 milijonov m² proizvedenih in prodanih talnih oblog, vendar pa kljub zaostanku za planom po prvih sedmih mesecih ocenjujemo,  da je ta cilj še vedno mogoče doseči, prav tako ocenjujemo da je cilj Skupine Juteks – to je proizvodnja  16.052.900 m2 realno postavljen in bo presežen.


Direktor

Milivoj Dolar