Sprememba deleža vrednostnih papirjev člana uprave v kapitalu izdajatelja

19. 10. 2010

V skladu z določili 124. člena Zakona o trgu finančnih inštrumentov (Ur.l.RS 67/07 in 100/07) posredujemo obvestilo, da je direktor družbe Milivoj Dolar dne 15.10.2010 kupil 71 delnic družbe (oznaka) v vrednosti 2343 EUR.

Po sklenjenem poslu ima v lasti 996 delnic JTKG, kar predstavlja 0,16% glasovalnih pravic.


To obvestilo bo od današnjega dne dalje objavljeno tudi na naši spletni strani http://www.juteks.si/sl/novice in bo na javnih spletnih straneh družbe dostopno še najmanj pet let.


Direktor

Milivoj Dolar