Sprememba deleža vrednostnih papirjev člana uprave v kapitalu izdajatelja

15. 11. 2010

V skladu z določili 124. člena Zakona o trgu finančnih inštrumentov (Ur.l.RS 67/07 in 100/07) posredujemo obvestilo, da nas je predsednik uprave družbe Milivoj Dolar dne 15.11.2010 obvestil, da je dne 3.11.2010 kupil 171 delnic družbe (oznaka JTKG) v vrednosti 6350,94 EUR in dne 9.11.2010 100 delnic v vrednosti 3600,00 EUR


Po sklenjenem poslu ima v lasti 1267 delnic JTKG, kar predstavlja 0,21% glasovalnih pravic.


To obvestilo bo od današnjega dne dalje objavljeno tudi na naši spletni strani http://www.juteks.si/sl/novice in bo na javnih spletnih straneh družbe dostopno še najmanj pet let.


Predsednik uprave

Milivoj Dolar