Nadzorni svet imenoval člana uprave družbe Juteks d.d.

11. 11. 2010

Nadzorni svet družbe Juteks d.d. je na seji dne 11.11.2010 imenoval člana uprave, ki bo od 12.11.2010 dalje dvočlanska in bo delovala v naslednji sestavi:
• Milivoj Dolar, predsednik uprave
• Dušan Štiherl, član uprave 

Nadzorni svet je obravnaval tudi rezultate poslovanja Skupine Juteks v obdobju I-X l. 2010.

Od januarja do oktobra smo v Skupini Juteks dosegli prodajo v višini 12,205 mio m2 talnih oblog, kar pomeni 27,05 % več kot leto poprej. To predstavlja vrednostno 34,452 mio EUR, kar je za 29 % več kot v enakem obdobju lani, s čemer smo količinski plan za to obdobje dosegli v višini 88,8 %. 
Samo v mesecu oktobru smo v Skupini prodali 1,49 mio m2 oziroma 47,5 % več kot v oktobru lani. 

V družbi Juteks d.d. rezultati kažejo, da količinska prodaja zaostaja za 19,9 % za letom poprej, vrednostna prodaja pa zaostaja za prodajo leta 2009 za 21 % , za planom pa 14,5 %. 

Razlog za manjši obseg prodaje v družbi je v nadomestitvi prodaje na ruskem tržišču iz naše družbe v Rusiji, in dejstvu, da si ostali trgi še vedno niso opomogli od gospodarske krize. Velike padce prodaje smo zabeležili v Ukrajini in Slovaški ter tudi v Italiji. 

Kljub skoraj 30 % rasti prodaje v Skupini Juteks, ki smo jo dosegli v preteklih desetih mesecih v primerjavi z enakim obdobjem leta 2009, le-ta še vedno ne prinaša zadostne razlike v cen. Razlog za to je visoka raven cen surovin in materiala, ki predstavljajo v deležu lastne cene naših produktov preko 70 %.

Informacije, ki jih vsebuje objava, bodo na voljo na spletni strani družbe Juteks d.d., www.juteks.si, najmanj 5 let od datuma objave.

Direktor 
Milivoj Dolar