Obvestilo o 51. seji nadzornega sveta

16. 12. 2010

Skupina Juteks je v enajstih mesecih leta 2010 dosegla prodajo v višini 13,901 mio m2 talnih oblog, kar pomeni 35,3 % višjo prodajo kot leto poprej, oziroma 39,324 mio EUR vrednostno, kar pomeni 38,0 % več kot lani. S tem smo količinski plan za to obdobje dosegli v višini 92,0 %.


V družbi Juteks d.d. rezultati kažejo, da količinska prodaja zaostaja za 17,9 % za letom poprej, vrednostna prodaja zaostaja za prodajo leta 2009 za 18,5 %, za planom za 12,0 %.

Razlog za manjši obseg prodaje je v tem, da si trg še vedno ni opomogel od gospodarske krize.


Po ocenah uprave bo v letu 2010 v Skupini Juteks dosežena načrtovana prodaja v višini 92 %.


Nadzorni svet je obravnaval tudi poslovanje družbe Juteks d. d. v obdobju od 01.01.2010 do 30.11.2010. Za to obdobje izid iz poslovanja družbe znaša -1,788 mio EUR. V primerjavi s planom za enako obdobje lani pa je bil izid iz poslovanja za 2,877 mio EUR nižji. Čisti poslovni izid obračunskega obdobja je znaša -2,433 mio EUR. K slabšemu rezultatu je v največji meri pripomogla rast cen pomembnejših skupin surovin, kot so plastifikatorji, katerim so cene porasle za več kot 76 % in PVC-jem, katerim so cene porasle v povprečju za 11 %. Na slabši rezultat je vplivalo tudi nižje povpraševanje po naših produktih, saj je bilo le-to za 12,6 % nižje od plana. Po ocenah uprave bo dosežen čisti poslovni izid za leto 2010 pod planiranim.


Skupina Juteks bo po zadnjih ocenah dosegla v letu 2010 prodajo v višini cca. 41,50 mio EUR, pri tem obsegu bo dosegla EBITDA v višini cca. 3,7 mio EUR in čisti poslovni izid v višini – 4,0 mio EUR.


Predstavljen je bil predlog plana za leto 2011 za Skupino Juteks, ki predvideva prodajo 20,046 mio m2 talnih oblog. Planirana prodaja za Skupino Juteks za leto 2011 bo znašala 61,66 mio EUR oz. 46 % več kot bo znašala predvidena prodaja za leto 2010. S tem bo dosežena EBITDA v višini 8,32 mio EUR in čisti poslovni izid skupine Juteks v višini 1,58 mio EUR. Število zaposlenih bo znašalo 295 delavcev.

Informacije, ki jih vsebuje objava, bodo na voljo na spletni strani družbe Juteks d.d., www.juteks.si, najmanj 5 let od datuma objave.


Predsednik uprave

Milivoj Dolar