LETNI DOKUMENT DRUŽBE JUTEKS D.D. ZA OBDOBJE OD 20.4.2010 DO 20.4.2011

21. 4. 2011

Juteks, proizvodnja talnih oblog d.d., Ložnica 53 a, Žalec v skladu s 63. členom Zakona o trgu finančnih instrumentov objavlja letni dokument družbe za leto 2010.

Družba Juteks d.d. objavlja seznam vseh informacij, ki so bile v v skladu s predpisi s področja vrednostnih papirjev v Republiki Sloveniji, objavljene oz. razkrite javnosti v zadnjih 12 mesecih (od 20.04.2010 do 20.04.2011) in se nahajajo na spletni strani Ljubljanske borze, d.d, Ljubljana - SEOnet (http://seonet.ljse.si).

Letni dokument bo objavljen tudi na spletnih straneh družbe www.juteks.si, kjer bo dostopen najmanj pet let od dneva objave.

Uprava 
Juteks d.d.

Pripeti dokumenti: