Izjava o spoštovanju Kodeksa upravljanja javnih delniških družb

21. 4. 2011
Družba Juteks d.d. v skladu z določilom petega odstavka 70. člena ZGD-1 podaja izjavo o upravljanju družbe.

Izjavo o spoštovanju načel Kodeksa podajamo za obdobje od zadnje objave izjave - 20.4.2010 do 20.4.2011. 

Uprava in nadzorni svet družbe izjavljata, da Skupina Juteks pri svojem delu in poslovanju spoštuje Kodeks upravljanja javnih delniških družb, ki so ga 8. decembra 2009 sprejeli Ljubljanska borza, Združenje nadzornikov Slovenije in Združenje Manager in ki je dostopen na spletnih straneh Ljubljanske borze, s posameznimi odstopanji, ki so razkrita in pojasnjena v nadaljevanju.

Informacije, ki jih vsebuje objava, bodo na voljo na spletni strani družbe Juteks d.d., www.juteks.si, najmanj 5 let od datuma te objave.


Uprava 
Juteks d.d.

Pripeti dokumenti: