Revidirano Letno poročilo družbe Juteks d.d. in konsolidirano letno poročilo skupine Juteks

21. 4. 2011

Nadzorni svet družbe se je dne 20. 4. 2011 sestal na svoji 53. redni seji in na njej potrdil Letno poročilo Juteks d.d. za leto 2010 in konsolidirano Letno poročilo skupine Juteks za leto 2010. 

Nadzorni svet je sprejel Poročilo o preveritvi letnega poročila, ki ga bo posredoval skupščini delničarjev.

Poročilo bo objavljeno tudi na spletnih straneh družbe www.juteks.si, kjer bo dostopno najmanj pet let od dneva te objave.


Uprava 
Juteks d.d.

Pripeti dokumenti: